สวัสดีค่ะ ท่าทองมาอีกแล้ว วันนี้จะมาเล่าเรื่องตรวจฟันในโรงเรียนค่ะ งานอนามัยโรงเรียน ตรวจฟัน เมื่อวันที่ 21กรกฎาคม2549 ได้ไปร่วมกิจกรรมโครงการ "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(18 กรกฏาคม 2544)กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันให้ถูกต้องและสะอาดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ของโรงเรียนท่าทองพิทยาคม จำนวน 102 คน (ศสช.ท่าทองมีโรงเรียน สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอยู่ ...โรงเรียน และได้ร่วมดำเนินการไปแล้ว...โรงเรียน) ทางโรงเรียนได้ทำการเปิดVCD เรื่องฟันให้นักเรียนดู ทางเจ้าหน้าที่ศสช. ได้ลงเข้าไปช่วยให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกต้อง การตรวจสุขภาพฟันให้ เนื่องจากทาง ศสช.ท่าทองยังไม่มี ทันตาภิบาล กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการ จัดตั้งคลินิกทันตกรรม (ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลยังไปเรียนอยู่) ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการตรวจฟัน การดูแลรักษาฟัน การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อนในช่องปากและฟัน สอนวิธีการแปรงฟัน นับว่าเป็นก้าวที่ยังไม่สายเกินไปสำหรับนักเรียนที่จะเริ่มมาดูแลสุขภาพของช่องปากอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียที เป็นการปลูกฝังให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการที่จะดูแลตนเองเกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันต่อไปในอนาคต เด็กๆให้ความสนใจกันดีต่างพกแปรงสีฟันของใครของมันมาเอง(งานนี้ห้ามยืมกันใช้ หรือใครกล้ายืม แล้วจะมีใครกล้าให้ยืมหรือเปล่าหนอ) สนุกสนานกันพอสมควรต่างตรวจสอบกันเองหลังจากที่ลองให้เด็กแปรงฟันให้ดู  ดูรูปประกอบละกัน

อาจารย์ ร.ร.ท่าทองวิทยาคมกับเจ้าหน้าที่ศสช.

 

สาธิตการแปลงฟันที่ถูกวิธี

ปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี "ฟันสะอาดเหลือกแข็งแรง"

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันค้นหาความผิดปกติ

มะลิ + ขจีวรรณ บันทึก