วันนี้ตอนดึกๆ มีเทคนิคตกแต่งภาพให้สวย ประกอบบันทึก โดยใส่ตาราง และกำหนดให้มี สีพื้น+สีขอบ ดังภาพที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

beeman1 beeman2Large 
Beekeeper & beeman honeybeesworker

   ถ้าสังเกตให้ดี มีการใส่ชื่อภาพด้วย และถ้าคลิกภาพก็จะใหญ่ขึ้นครับ