“บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลฯ”

“บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลฯ”

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลฯ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">วันนี้  29 ก.ค. 2549 ผมมีโอกาสได้ไปรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี    </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">จากท่านธานี    ปลูกเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณโรงละคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีไฟ อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษากับการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี  ในส่วนยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ท่านรองผู้ว่าได้บรรยายค่อนข้างจะกว้าง  และมียุทธศาสตร์จำนวนมาก หลายหลายโครงการ แต่ก็ครอบคลุม ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในระยะ 10 ปีนี้จะสามารถทำได้ทุกยุทธศาสตร์หรือไม่ หากทำได้ผมเชื่อว่า ท่านสุธี   มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดคงจะอยู่ในดวงใจของพี่น้องชาวอุบลเป็นแน่แท้ (ลงสมัคร สว.สมัยใดก็คงไม่พราดแน่) หากท่านสนใจรายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.ubonratchathani.go.th/vision/vision48.pdf  ผมใคร่ขอสรุปยุทธศาสตร์หลักๆ ที่มหาวิทยาลัยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากดังนี้ครับ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">1.   ยุทธศาสตร์เมืองอุบลน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">2.      ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิที่เพิ่มขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">3.      ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือ ลาว กัมพูชา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">4.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา</p><p>5.      ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และสามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ</p><p>6.      ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้ให้เกิดความสมดุล</p><p>7.      อื่นๆ อีกมากมาย</p><p><div style="text-align: center"></div></p><p>             “ตรงประเด็น”  หลังจากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเสนอเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ แล้วท่านก็ได้บอกกับที่ประชุมว่า ตรงๆว่า ท่านผู้มีเกียรติครับผมขอเรียนตรงๆ ว่าระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นดูเสมือนว่ามันอยู่ใกล้กัน แต่ในการติดต่อประสารงานนั้นค่อนข้างจะดูห่างกันไปนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามคงไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานเรา หน่วยงานต่างๆในจังหวัดก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นการบริหารแบบผู้ว่า CEO (Chief Executive Officer) ก็ตามก็มีปัญหาอยู่เช่นกัน ทั้งในส่วนของข้อกฎหมายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเสนอให้มีการปรับปรุงต่อไปจึงจะสามารถดำเนินได้ตามยุทธศาสตร์  และนอกจากนั้นท่านได้ชี้ให้เห็นถึงแผนงานที่จะต้องพัฒนาระหว่างปี 2548 - 2552  คือ</p><p>1.      การแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร</p><p>2.      การพัฒนาคุณภาพของคน และสังคม</p><p> 3.      ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และสามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ</p><p>4.      บริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้ให้เกิดความสมดุล</p><p>5.      การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการจัดการบ้านเมืองที่ดี</p><p><div style="text-align: center"></div></p><p>         บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์จังหวัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เป็นมหาวิทยาลัยของพี่น้องชาวอีสาน โดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานใต้ ดังนั้นควรที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ สร้างกระบวนการจัดการความรู้ทุกระดับและสามารถนำไปใช้ในชุมชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งการให้บริการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และที่สำคัญคือการวิจัย ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรให้ความสำคัญในการวิจัยเพื่อที่จะมาสนับสนุน (Support) ยุทธศาสตร์ของทางหวัดทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่นการวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลทางทั้ง 3 ด้านที่ ถูกต้อง แม่นยำ  และมีความรวดเร็ว ทันต่อการใช้ประโยชน์  </p><p style="text-align: center"></p>

                  ครับหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถทำได้อย่างนี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัยจะมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทุนวิจัยจากผู้ว่า CEO ก็จะหลั่งไหลเข้ามา เราก็จะได้ทำงานตามอุดมการณ์มากขึ้น อีกทั้งผลการวิจัยของเราก็จะถูกแพร่กระจรกระจายต่อไปสู่พี่น้องประชาชน ซึ่งจะไม่ใช่งานวิจัยที่อยู่บนหิ้งอีกต่อไป และในที่สุดยุทธศาสตร์ของทางจังวัดก็จะไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่วาดฝันอีกต่อไป ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้

</span></span><p>ขอบคุณครับ</p><p>อุทัย   อันพิมพ์</p><p>29 ก.ค. 2549</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 41575, เขียน: 29 Jul 2006 @ 22:48 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 19:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)