GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คณิตศาสตร์กับการจัดกระบวนการเรียนรู้

คณิตศาสตร์กับการจัดกระบวนการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์กับการจัดกระบวนการเรียนรู้      ควรคำนึง

  • กระบวนการเรียนรู้ควรจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผู้เรียน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณพื้นฐาน  มีความสามารถในการคิดในใจ  ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
  • การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ต้องคำนึงถึงความง่ายยาก  ความต่อเนื่อง  และลำดับขั้นของเนื้อหา  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ต้องคำนึงถึงลำดับขั้นของการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  รวมทั้งปลูกฝังนิสัยให้รักในการศึกษาและแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คณิตศาสตร์
หมายเลขบันทึก: 41573
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)