คณิตศาสตร์กับการจัดกระบวนการเรียนรู้

somtawin
คณิตศาสตร์กับการจัดกระบวนการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์กับการจัดกระบวนการเรียนรู้      ควรคำนึง

  • กระบวนการเรียนรู้ควรจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผู้เรียน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณพื้นฐาน  มีความสามารถในการคิดในใจ  ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
  • การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ต้องคำนึงถึงความง่ายยาก  ความต่อเนื่อง  และลำดับขั้นของเนื้อหา  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ต้องคำนึงถึงลำดับขั้นของการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  รวมทั้งปลูกฝังนิสัยให้รักในการศึกษาและแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 41573, เขียน: 29 Jul 2006 @ 22:12 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 23:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)