ได้มีโอกาสดูการบ้านวิชาภาษาอังกฤษที่หลานชายซึ่งเรียนอยู่ชั้น ป.1 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ครูให้ทำคือการให้เขียนคำต่างๆ เช่น Good moring, Stand up เป็นต้น  อย่างละ  5  ครั้ง  โดยมีเพื่อนของหลานชายนั่งร่วมทำอยู่ด้วย  แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าจะทำอย่างไร...ดี  นั้นคือว่า เพื่อนของหลานชายตัวน้อยไม่สามารถบอกได้ว่าอักษร a,b,c,....z  นั้นอ่านว่าอะไร เขียนเป็นคำได้ตามที่ครูเขียนมา  แต่ให้อ่านที่ละตัวอักษรไม่สามารถบอกตัวอักษรได้  ถามหลานชายว่าครูที่โรงเรียนได้สอนให้อ่าน a,b,c,....z  หรือเปล่า  หลานชายบอกว่าไม่ได้ให้อ่าน  แต่ที่บ้านจะสอนหลานชายให้อ่านก่อนล่วงหน้าแล้ว  ถ้าเพื่อนหลานไม่มาทำการบ้านด้วยคงไม่รู้  น่าแปลกใจที่ครูท่านสอนให้เด็กเขียนเป็นคำแล้ว  แต่ไม่ได้สอนให้เด็กอ่านที่ละอักษร  การให้เด็กแยกตัวอักษรได้ถูกต้องก่อนเหมือนกับการอ่านภาษาไทย ก,ข,ค,....ฮ  หรือภาษาอังกฤษ  a,b,c,....z จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าการให้เด็กเขียนเป็นคำหรือไม่  ในเมื่อเด็กไม่สามารถแยกอักษรได้ถูกก็ไม่สามารถอ่านหรือผสมคำได้  เลยทำให้อยากรู้ว่าครูท่านคิดว่าจะลำดับการสอนอย่างไร  หรือต้องการสอนอะไรให้กับเด็กอยู่  อย่างคำที่ว่า " จะสอนหนังสือเด็ก  ต้องสอนสมองเด็กด้วย "  สิ่งที่ครูกำลังสอนเด็กอยู่เป็นการสอนสมองด้วยหรือไม่  ด้วยการที่เป็นครูคอมพิวเตอร์และไม่ค่อยถนัดใช้ภาษาอังกฤษ  จึงอย่างทราบว่าจะทำอย่างไร...ดี