ชีวจิตโพลล์สำรวจอาหารที่คนกรุงกินเป็นประจำ ผลการสำรวจปรากฏดังตาราง(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: แสดงอาหารที่คนกรุงกินเป็นประจำ

</font><table border="1" cellspacing="1" width="278"><tbody>

อาหาร

ร้อยละ (%)

น้ำอัดลม

56.7

ชา กาแฟ

54.6

อาหารปิ้ง ย่าง ไหม้เกรียม

54.1

ลูกอม หมากฝรั่ง

37.9

ผลไม้ดอง

35.1

ผงชูรส

34.8

จานด่วน(ฟาสต์ฟูด)

33.4

อาหารทอดน้ำมันเก่า

23.1

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

18.5

</tbody></table></span></font></span></font></span></font></span></span><p> </p><p>ข่าวดีคือ คนทำงานหันมาออกกำลังกันมากขึ้น ข่าวร้ายคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และวัยรุ่นไม่ค่อยออกกำลัง เพราะคิดว่า แข็งแรงอยู่แล้ว</p><p>แหล่งที่มา: <ul>

  • ขอขอบพระคุณ > เชฟโรเลตลำปาง. เอื้อเฟื้อถ่ายสำเนาต้นฉบับจากหนังสือพิมพ์.
  • ขอขอบพระคุณ > ประชาชาติธุรกิจ. 20-23 กรกฎาคม 2549. หน้า 29.
  • ขอขอบพระคุณ > ชีวจิตโพลล์. ชีวจิต. ปี 8 ฉบับ 187 (กรกฎาคม 2549). หน้า 20-22. // 
  • </ul></font></p></font>