ว่างเว้นจากสมุดบันทึกเล่มนี้ไป 3 วัน และคาดว่างจะห่างหายไปอีกหลายวัน เนื่องจากภารกิจการงานที่หนาแน่นมากไม่ว่าจะเป็น ก.พ.ร. สมศ. แผนยุทธ์ศาสตร์ ประสานงานการจัดอบรม และยังต้องไปอบรมนพลักษณ์อีก 3 วัน ถือเป็นมรุสมลูกใหญ่ประจำไตรมาสนี้ คงต้องเรียนรู้และฝ่าฟันไป

Nothing is pointless if we can learn from it  - ไม่มีอะไรไร้ความหมาย หากว่าเราสามารถเรียนรู้ได้จากมัน (จากภาพยนต์เรื่อง Country Life - หนังสือคำคม Hollywood)

เจษฎา 28 ก.ค. 49 13.15 น.