เบิกจ่ายบำเหน็จ-บำนาญ

  ติดต่อ

  เบิกจ่ายบำเหน็จ-บำนาญ  
ด้วยความรวดเร็วสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้ภายในเดือน ต.ค. นี้ จึงขอความร่วมมือเกี่ยวกับ    การส่ง เรื่องขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ ดังนี้ การเบิกจ่ายบำเหน็จ บำนาญ กรณีไม่มีสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง กรมบัญชีกลาง    จะตั้งสมมติฐานว่าผู้ซึ่งเกษียณอายุได้รับการเลื่อนขั้นคนละครึ่งขั้นจากขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างในวันที่ 1 เม.ย.ไป พลางก่อน    กรณีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างในการคำนวณบำเหน็จบำนาญเป็นขั้นเดียวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย ขอให้แนบสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง พร้อมหนังสือรับรองขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ หรือแบบหนังสือรับรองขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง แล้วแต่กรณี  กรณีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายเป็นขั้นที่เกินกว่าขั้นที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่าย ขอให้ยื่นเรื่อง        ขอรับบำเหน็จบำนาญเพิ่ม โดยแนบสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้น เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้สั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญเพิ่มให้กับ      ผู้มีสิทธิรายนั้นต่อไป ข่าวสด (คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้ )  28  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 41307, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:28:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)