ผู้นำ  

แนวคิดนี้ได้มาจากสามก๊ก ฉบับคนขายชาติ โดยเรืองวิทยาคม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครับ
ผู้นำ มีภารกิจ ๒ ประการ คือ
๑. เป็นแกนนำในความสามัคคี(เพื่อให้ผู้ตามได้ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย)
๒. ชี้ทิศนำทาง(ให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน)
หากผู้นำคนใดไม่สนใจกุมภารกิจทั้ง ๒ ประการนี้ มัวแต่สาละวนอยู่แต่เรื่องเล็ก จู้จี้จุกจิก ไม่เป็นสาระ ย่อมประสบความล้มเหลว และจักต้องสูญเสียฐานะผู้นำอย่างไม่ต้องสงสัย

แล้วคุณคุณเป็นผู้นำรึเปล่าครับ เป้าหมายก็ไม่ชี้ แถมยังชวนแตกก๊กแตกเหล่ามากมาย สงสัยจังเลย

[ ๒๔ ก.ย. ๒๕๔๕,๑๑:๐๗:๐๘ ]