ความตะหนัก(Concern)

เรามักบอกว่าประชาชน ไม่ตระหนัก ในการดูแลสุขภาพตนเอง(หรือเรื่องอื่นๆ)
มีใครรู้บ้างว่า แท้จริงแล้ว เป็นหน้าที่เราที่มีหน้าที่ทำให้ประชาชนมีความตะหนัก
เรายังทำไม่ได้ดีพอหรือเปล่า

หรือว่า เรากระมังที่ยังไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเราเอง

[ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๕,๑๓:๓๐:๐๐ ]