บางทีเรื่องความรัก ก็มักชวนให้รู้สึกครึ้ม เย็นๆ นิ่งๆ ในใจ

เคยสงสัยว่า คนที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน ไม่ต้องเคยเห็นกัน จะรักกันได้ไหม

เมื่อวันผ่าน เดือนเคลื่อน ประสบการณ์เพิ่ม

ความรักก็ยังคงระรินเรื่อย ชุ่มชื่นใจ เพราะเป็นความรักที่เทออกจากใจ

เลิกคิดเรื่องความรักเชิงการตลาด ที่ต้องมีการลงทุน ขาดทุน กำไร

   เธอจะอยู่ตรงนั้น และฉันจะอยู่ตรงนี้

ไม่ต้องเคยเห็นกัน ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

หยุดคิดสงสัยสิ่งที่เธอทำ หยุดกังวลกับสิ่งที่คิดทำให้เธอ

ยินดีกับความสัมพันธ์ระหว่างเรา ไม่ว่าจะขัดแย้งหรือสอดคล้องของความคิด เราต่างรู้ว่า เป็นไปเพื่อการเติบใหญ่ของเราทั้งคู่

เพราะฉันรักเธอ ฉันจึงรักตัวเอง