การตรงต่อเวลา

"การตรงต่อเวลา" ไม่ได้หมายความเพียงคำว่า "ไม่สาย" เท่านั้น หากแต่หมายถึง การเตรียมพร้อมเพื่อให้การนัดหมายนั้นๆสามารถเดินไปได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งก็คือ "การไปก่อนเวลา" นั่นเอง
อาจารย์ นายแพทย์สุจริต ศรีประพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เคยสอนว่า
การไปร่วมงาน ต้องไปก่อนเวลา
และการไปก่อนเวลานั้น ต้องให้เหมาะสม คือ
ไม่ไปกระชั้นชิด จะทำให้ผู้จัดงาน กระวนกระวาย ไม่แน่ใจว่าจะเปิดงานได้ตามเวลาหรือไม่
แต่ก็ไม่ควรไปก่อนเวลามาก เพราะจะทำให้ผู้จัดงานลำบากใจ อึดอัด ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหน เพราะงานอาจจะยังเตรียมการณ์ไม่เรียบร้อย

การตรงต่อเวลา เป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ

[ ๒๔ ก.ย. ๒๕๔๕,๑๑:๐๙:๒๘ ]