บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

สรุปรายงานการประชุม (ปขมท.) 2/2549


แผนดำเนินงานในการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2550 ในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร

        คุณจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มน. ได้ไปเข้าร่วมที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 43 (2/2549) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2549 ผมเห็นว่ามีประโยชน์กับบุคลากรสายสนับสนุน จึงขอนำสรุปรายงานของคุณจรัญ มาลงไว้ในบล็อกครับ

                      คุณจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ  (คนที่สวมแว่นครับ)
                         ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มน.


     การประชุมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 8.30 น. ที่ประชุมได้ดำเนินการฉายวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ผู้เข้าประชุมได้ชม ต่อจากนั้นรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์) ซึ่งเป็นผู้แทนของอธิการบดีได้มากล่าวต้อนรับคณะฯ และเปิดการ แล้วบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารบุคคล สิทธิ สวัสดิการของแต่ละสถาบัน จนถึงเวลา 12.00 น. จึงรับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง

           การประชุมเริ่มขึ้นตอนบ่าย เมื่อเวลา 13.15 น. โดยมีประธาน ปขมท. (คุณรวมพร  อินทรประสงค์) กล่าวเปิดประชุม มีเรื่องแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการเงินของปขมท. การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และเรื่องที่คณะกรรมการบริหารปขมท. ได้ไปเยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549

            ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาในวาระสืบเนื่อง ดังนี้

 • เรื่องแผนดำเนินงานในการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2550 ในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
               ที่ประชุมมีมติว่า จะจัดในเดือนมกราคม 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเป็นเจ้าภาพ จะจัดที่ภูเก็ต หรือสุราษฎร์ธานี
 • หัวข้อการทำวิจัยของ ปขมท.
                ที่ประชุมมีมติให้ ปขมท. จัดทำโครงการวิจัยในนาม ปขมท. ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น เกณฑ์การประเมินบุคลากรเข้าสู่การเป็นพนักงาน หรือหลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ โดยใช้ทุนสนับสนุนของ ปขมท.
 •  แผนดำเนินการสร้างระบบเครือข่ายเป็นพันธมิตร / ภาคีในการ
  ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

                มติ ให้ ปขมท. เป็นตัวกลางในการดำเนินการให้มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งสายงานต่าง ๆ โดยมีนางวงเดือน ที่ปรึกษา ปขมท. เป็นประธานคณะทำงาน
 •  แนวทางการดำเนินการในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2549
                 มติ ให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบในบางข้อ และต้องเร่งการดำเนินการตั้งแต่ต้นปี การประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้น
 • ความคืบหน้าในการจัดทำแผนการหารรายได้เข้า ปขมท.
                 มติ ให้ปขมท. จัดทำของที่ระลึกจำหน่ายในโอกาส
  ต่าง ๆ

          เรื่องเสนอที่พิจารณา คือ

 • เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอในที่ประชุมให้นำสวัสดิการข้าราชการ รวมเข้ากับกองทุน 30 บาทรักษาทุกโรค
                 มติ มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการ ปขมท. ไปติดตามผลและหาข้อมูล แล้วมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้ สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เสนอโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของบุคลากรสายสนับสนุนในวิทยาเขต คณะวิชา ให้ที่ประชุมได้ทราบ

                                                                                        บอย สหเวช

        


 

 

หมายเลขบันทึก: 41308เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2006 13:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 07:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เรียนท่าน SuperBoy

 น่าสนใจครับ เรื่องการจัดการความรู้ที่ชาว ปขมท นำไปเป็นหัวข้อ

 ทีมงานสายสนับสนุนเป็นส่วนที่สำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ครับ

           วันนี้มีโอกาสเปิดเจอคุณน้องบอย เรื่องเก็บตก:สัมภาษณ์ QA   ซึ่งขอนแก่นกำลังเตรียมพร้อมรับการประเมินอยู่พอดีนะ ขอนใจที่คุยให้ฟัง    สำหรับการประชุม มขปท.2550 เรื่องการจัดการความรู้  น่าจะให้เป็นเวทีที่แต่ละสถาบันได้มีโอกาสโชว์เป็นบูธ เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างใกล้ชิดดีกว่าเป็นผู้ฟังอย่างเดียว  

          ช่วยเขียนกระบวนการอบรมคนเขียนบล๊อคเฉพาะในส่วนเนื้อหาไม่ต้องบอกเทคนิคการเขียน

           และโครงการอบรมคุณอำนวยและวิทยากรการจัดการเรียนรู้ด้วยนะ

                                        ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

                                                  จรัสศรี(พี่นิด)

             

                                               

฿60.00 -21.67%
฿189.00 -0.0%
฿240.00 -3.33%
฿657.00 -47.03%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี