น.ส. หทัย เหมทานนท์

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Usernamesagura
สมาชิกเลขที่387
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

 2000 - 2004

 

Faculty     School of management

Program  Bachelor of Business Administration Program in

Tourism management

Degree Conferred  Bachelor of Business Administration

(Tourism management)

Date of Admission  May 24, 2000

Date of Graduation March 31, 2004

At Walailak University