เวลาพูดถึงโรคไข้เลือดออก ทุกคนจะคิดว่า "ยุงลาย" ตัวร้ายเป็นตัวปัญหา, ต้นเหตุของโรค, ตัวนำโรค และเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขที่ยังไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้

          แต่ "ยุงลาย......ตัวปลอมหลายตัว" ที่มาบินว่อนในขบวนเดินรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกของสถาบันบำราศฯ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2549 เวลา 08.30 - 11.00 น. กลับเป็นยุงที่น่ารักของผู้คนที่พบเห็น คุณครูและเด็กๆ ในโรงเรียนอนุบาลที่ร้องขอ "ให้ยุงลายมาเล่นกับเด็กๆ หน่อยได้ไหมคะ เด็กๆ อยากดูยุงลายใกล้ๆ ค่ะ" พอให้ยุงลายบินมาใกล้ๆ ทำท่าจะกัด เด็กๆ อนุบาลก็ร้องวี๊ด...ว้ายกันอย่างน่ารักมากๆ เลยค่ะ

          นับว่าการเดินรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกในปีนี้ ได้รับความสนใจจากชุมชนรอบๆ สถาบันบำราศฯ ในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งปีนี้ได้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่เดินรณรงค์เฉพาะภายในสถาบัน บริเวณอาคารหอผู้ป่วยและบ้านพักภายในเท่านั้น โดยเฉพาะในปีนี้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเดินรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นทีมกลองยาวที่สร้างความครึกครื้น, ป้ายผ้า, ป้ายพิวเจอร์บอร์ดข้อความ, เครื่องแต่งกายชุดยุงตัวผู้, ยุงลาย, ลูกน้ำที่น่ารักและสวยงามก็สร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี, ทรายอะเบทและพัดต่อต้านยุงลายสำหรับแจกทั้งผู้เดินขบวนและชุมชนผู้ชมขบวนที่สนใจก็พร้อมเพรียงและเพียงพอ 

          สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในปีต่อไป คือ การสื่อสารกับกรมและผู้สื่อข่าวในกรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญๆ ในการรณรงค์ต่อต้านโรคและภัยสุขภาพที่เป็นงานหลักของสถาบันและของกรมต่อไป

           สรุปแล้ว "ยุงลาย" (เฉพาะตัวปลอม...หรือเปล่า????) น่าจะเป็นตัว "ดี" มากกว่า ตัว "ร้าย" นะคะ เพราะทำให้พวกเราชาวบำราศฯ ได้มีโอกาสประสานความร่วมมือกันทุกกลุ่มภารกิจ แสดงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ