HACC_KKU กรรมการอำนวยการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

AAR + BAR เครือข่าย HACC_KKU

 เช้าวันนี้คณะกรรมการอำนวยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ พรพ ได้ปรึกษาหารือหลังจากที่ได้ทำงานร่วมมือกันมาตั้งแต่ เดือนเมษายน ๒๕๔๖ ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในหลายๆคณะ ทาง ผอ.พรพ คุณหมออนุวัฒน์ ศุภชุติกุล จึงได้มีดำริให้ทีมงาน HACC_KKU ได้มีโอกาสทบทวนผลการทำงานร่วมกันและวางแผนเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อไป

ภาพที่ ๑ จากซ้าย คุณหมอเกษม และ พี่อรวรรณ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ ท่านที่นั่งไกลสุด รองคณบดีคณเภสัชศาสตร์ มข ถัดมาสองสาว คือ ตัวแทนจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น พี่ตึ่งและพี่เหมี่ยว

ภาพที่ ๒ จากซ้ายมือไกลสุด คือ ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถัดมา ผศ.ดรงพัชรี รอง ผอ.ศูนย์ HACC ท่านผศ.วิสุทธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ เสื้อสีชมภู คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

 โดยสรุปท่านคณบดีที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้แทนในส่วนต่างๆยินดี และ มีความพร้อมในการที่จะร่วมมือเป็น "เครือข่ายในการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพ" ต่อไปครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 Nurse พวกเราชาวโรงพยาบาลคุณภาพ ต้องการ ลปรร หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านและสมัครได้ที่ข้างล่างนี้ครับ

 http://gotoknow.org/blog/hacckku/41034

เขียนเมื่อ 
  • รวมผู้เยี่ยมยุทธแห่ง มข เลยนะครับ