คนไทยส่วนมากชอบนำผึ้งที่มีสีเข้ม(dark honey)และมีกลิ่นรุนแรง(ส่วนมากเป็นผู้ชาย)เช่นนำผึ้งจากดอกลำไยและนำผึ้งจากดอกลิ้นจี่บางท่านชอบนำผึ้งสีอ่อนและกลิ่นที่ไม่รุนแรง(ส่วนมากเป็นผู้หญิง)เช่นนำผึ้งจากดอกสาบเสือเป็นต้นแต่พวกฝรั่งชอบนำผึ้งที่มีสีอ่อนและมีกลิ่นไม่รุนแรง(light honey)เช่นนำผึ้งจากดอกส้ม