1.หลังการอบรมมีความเข้าใจในการเขียนบล็อคระดับมาก

2.หลังการอบรม มีความตั้งใจในการใช้บล็อคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมากที่สุด

3.ก่อนเข้าอบรม มีความคาดหวังว่าจะได้ใช้บล็อคได้สะดวก ง่ายกว่าที่ผ่านมา

4. สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหมายคือ วิทยากรมีความตั้งใจ จริงใจ ต่อการเผยแพร่ความรู้เป็นอย่างมาก ไม่มีท่าทางเบื่อกับคนแก่อย่างเรา ไม่เบื่อกับการให้คำแนะนำให้แก่คนที่ไม่ค่อยรู้เทคโนโลยี และวันนี้ตนเองมีรูปในบล็อคได้ด้วย และได้เห็นการใช้งานจริงๆบนweb

5. สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหมาย ไม่มีค่ะ

6. ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบัติมากว่านี้