หลังจากเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.มข.) สามวันเต็มๆ ขอย้ำว่าเต็ม ๆ ค่ะเพราะไม่คิดจะแว๊บไปไหนเลย  แม้สถานที่สัมมนาจะอยู่ใกล้ที่ทำงานแค่ช่วงตึก  เพราะตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้จริง ๆ  พี่ร่วมรุ่นซึ่งต้องขอย้ำว่าเป็นพี่ เนื่องจากทุกคนล้วนแต่เป็นหัวหน้างานหัวหน้าหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทั้งสิ้น       การอบรมหลักสูครนี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้จัดมา 4 รุ่นแล้วสำหรับรุ่นนี้คือรุ่นที่ 5   วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนางาน  สร้างความเข้าใจในการพัฒนาองค์กร  และความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตลอดระยะเวลาสวามวันได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  Balance scorecard   การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ธรรมะสำหรับผู้บริหาร    การจัดการความรู้  Competency  ระบบ MIS    PMQA และก่อนปิดการอบรมผู้เข้าร่วมสัมมนาก็ร่วมกัน เบิ่ง มข. โดยการระดมความคิดเห็นในประเด็น ความคาดหวังต่อทิศทางมหาวิทยาลัยว่าควรเป็นเช่นไร และมีอะไรเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโดยการนำของท่านอาจารย์อัมพน ห่อนาค  ปิดท้ายจริง ๆ ด้วยการ Dinner Talk โดยอธิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (เสียดายจริง ๆ ช่วงค่ำได้ได้อยู่ร่วมด้วยเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

       สำหรับความในใจที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิก นบอ.มข.รุ่น 5 ซึ่งพี่ ๆ ในรุ่นน่ารักและเป็นกันเองมากค่ะ  แต่เสียดายระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับเนื้อหาและที่สำคัญช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันมีน้อยไปหน่อย  ไม่งั้นอาจทราบเทคนิคการทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานจากผู้มีประสบการณ์หลาย ๆ ท่าน  แต่อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์รังสรรค์ท่านก็ได้ชี้นำว่าอาจมีการนัดพบปะสังสรรค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไปไม่ว่าจะเป็นเวทีแบบ F2F หรือ B2B ท่านไฟเขียวยินดีสนับสนุนเต็มที่ค่ะ  ต้องยกนิ้วให้...สุดยอดท่านอำนวย

- น้อง-