ความเห็น 54732

"ยุงลาย.......ตัวร้าย หรือ ดี"

เขียนเมื่อ 
     ผมชวนลองทบทวนเรื่องกิจกรรมรณรงค์ แล้วเรามาประเมิน Impact (ที่คาดว่า) เล่น ๆ ดูกันนะครับ ว่ามีอะไรบ้าง เช่น ความสามัคคี ทักษะการทำงานเป็นทีม ความสุข ฯลฯ น่าจะลองนึก ๆ ดูนะครับ ผมว่ามีมากเกินกว่าที่จะใช้หลักเศรษฐศาสตร์ง่าย ๆ ไปจับ