ความเห็น 53803

"ยุงลาย.......ตัวร้าย หรือ ดี"

เขียนเมื่อ 

AAR ส่วนตัว คือเป็นโอกาสดี ได้ออกกำลังกายแบบสะสม วันนี้เดินได้ครบ 10,000 ก้าวใน 1 วันค่ะ