somtawin
นาง สมถวิล somtawin โชติคณาทิศ

การปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา


การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่สำคัญ 7 ประการ

Ladprao+058Ladprao+059

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่สำคัญ   7   ประการ

1.  จากการศึกษาในระบบโรงเรียน   ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต   (อย่าคาดหวังว่าจะต้องสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนักเรียน)

2.  จากการสอน  ไปสู่การเรียนรู้  (พัฒนาสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่หลักสูตรที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้)

3.   จากความพยายามที่จะให้เกิดความเสมอภาคไปสู่คุณภาพของการศึกษา   จากการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เก่งที่สุดไปสู่การจัดการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน   (ความต้องการเร่งด่วนก็คือ   การปรับปรุงคุณภาพของการสอนและคุณภาพของครู)

4.  จากการเน้นที่ปัจจัยเรื่องเงินงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์   ไปสู่กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ

5.  จากหลักสูตรความรู้เดียวๆในแนวลึกไปสู่หลักสูตรแบบบูรณาการและการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ

6.  จากการประเมินผลปริมาณของการเรียนรู้ความรู้ความจำ   เพียงอย่างเดียวไปสู่การประเมินผลทั้งคุณภาพและปริมาณของทุกมิติของผลลัพธ์การเรียนรู้   ได้แก่ด้านความรู้ความสามารถ   เจตคติ   ค่านิยม   และทางด้านร่างกาย

7.  จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละบุคคลไปสู่การประเมินความสำเร็จของโรงเรียนหรือของระบบ

 GotSmiley for FREE! Click Here    GotSmiley for FREE! Click Here 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ทำให้จุดหมายของการศึกษาเปลี่ยนจาก  การศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการผลิต   ไปเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านและมีบุคลิกภาพดี   และจากการพัฒนาการในส่วนของสติปัญญาของคน   ไปเป็นการพัฒนาเพื่อการเติมเต็มในทุกส่วนของความสามารถพิเศษและศักยภาพที่อยู่ภายในของทุกคน

 

หมายเลขบันทึก: 41047เขียนเมื่อ 26 กรกฎาคม 2006 21:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 02:57 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

ชื่นชม และรู้สึกเป็นสุขที่ได้อ่านบันทึกของอาจารย์  ถ้าปรับกระบวนทัศน์ครูไทยให้เป็นเหมือนอาจารย์ ได้   (โดยเฉพาะบรรดาผู้มีอำนาจทางการศึกษาทั้งหลาย)การศึกษาของไทยคงไม่ไร้ทิศทางเหมือนทุกวันนี้  ขอบคุณที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

ได้นำ blog ของอาจารย์ไปโชว์ในการประชุมปฏิบัติการที่อุดร และสงขลาแล้วค่ะ   เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ  ขณะนี้ดิฉันก็เริ่ม blog ของตนเองบ้างแล้วค่ะ แต่ยัง

ไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปมาก

  วันนี้คณะนักวิจัยจะประชุมกันที่ สกศ. เพื่อสรุปรายงานการจัดประชุมปฏิบัติการทีมแกนนำการจัดการความรู้ และจะได้จัดทำตารางเยี่ยม สพท.และโรงเรียน

 website ของโครงการวิจัยจะเปิดตัววันแม่ค่ะ

    ขอบคุณค่ะ   ที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมในblog   และบอกเล่าข่าวการดำเนินงานของโครงการวิจัยฯ  

กระบวนการเรียนรู้ที่สู้อุส่าห์บรรจุไว้ในหลักสูตรทุกระดับมุ่งหวังไว้ให้แต่ผู้เรียน..ต้องรู้...ยกเว้นผู้มีอำนาจทางการศึกษา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท