ความเห็น 86931

การปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา

แมวมอง
IP: xxx.156.21.195
เขียนเมื่อ 

กระบวนการเรียนรู้ที่สู้อุส่าห์บรรจุไว้ในหลักสูตรทุกระดับมุ่งหวังไว้ให้แต่ผู้เรียน..ต้องรู้...ยกเว้นผู้มีอำนาจทางการศึกษา