ได้ฟัง ธรรมะสำหรับผู้บริหาร 

เมื่อเช้าวันที่ 25 กรกฎาคม  โดยพระมหารุ่งเรือง  รกฺขิตธมฺโม  

( ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน )  ประโยคที่ฟังดูแล้วง่าย ๆ

แต่น่าสนใจ คือ ปล่อยก็ว่าง  วางก็เบา  เอาก็หนัก

โดยเฉพาะหนักใจปล่อยวางยาก - -

เป็นประโยคพูดง่าย ฟังง่าย

แต่ถ้าใครทำได้แล้วล่ะก็คงมีความสุขกับการใช้ชีวิต      

สำหรับลักษณะของผู้บริหารมีหลายแบบ  คือ...

  • ผู้บริหารที่ดี  นายใช้ เพื่อนชม  ลูกน้องชอบ
  • ผู้บริหารที่เกือบดี  นายชอบ  เพื่อนชม  ลูกน้องเฉย
  • ผู้บริหารที่ไม่ดี  นายไม่ชอบ เพื่อนเฉย  ลูกน้องชัง
  • ผู้บริหารที่หาดีไม่ได้  นายเฉย เพื่อนชัง  ลูกน้องชั่ว  ทำตัวชุ่ย      

     และถ้าจะเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีหลักคุณธรรมในการบริหาร   

                                                      - น้อง -