ความเห็น 53471

การปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม และรู้สึกเป็นสุขที่ได้อ่านบันทึกของอาจารย์  ถ้าปรับกระบวนทัศน์ครูไทยให้เป็นเหมือนอาจารย์ ได้   (โดยเฉพาะบรรดาผู้มีอำนาจทางการศึกษาทั้งหลาย)การศึกษาของไทยคงไม่ไร้ทิศทางเหมือนทุกวันนี้  ขอบคุณที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ