ความเห็น 61347

"ยุงลาย.......ตัวร้าย หรือ ดี"

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ "คุณชายขอบ" และ "คุณไม่แสดงตน" นะคะ ที่ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ และนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินบรรยากาศขององค์กรด้วย จะนำไป ลปรร. กับทีมงานเพื่อทำการประเมินผลการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ต่อไปค่ะ