การแทรกไฟล์ภาพลงในบันทึกของ Gotoknow

                     ภาพดอกกุหลาบ

                        ภาพดอกไม้

                 ไฟล์แฟลช แนะนำการแทรกภาพ