ในงาน มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO ผู้เขียนแอบไปสำรวจ สระน้ำบนชั้น 7 ของ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พร้อมกับน้องอุ ซึ่งพักห้องเดียวผู้เขียน การไปในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดของผู้เขียน ตนเองมักจะไปสำรวจตรวจตรา ให้ได้รู้จักทำเลเสมอ ถ้าเป็นชุมชน ก็น่าจะได้สัมผัสผู้คน วัฒนธรรม เหมือนเรารู้จักสนามรบ เพื่อทำความรู้จักอย่างแท้จริง พูดได้ว่ามาถึงอย่างแท้จริง เป็นการหาความสุขทางใจประการหนึ่ง นอกจากการสำรวจสิ่งสวยงาม ผู้เขียนคิดว่าได้ทำการถ่ายทอดความรู้บางประการให้กับน้องคู่ฝึก ในรูปแบบของ การสัมผัส การทำสุนทรียสนทนา การโค้ช การชี้แนะ และการไม่สอน จากงานนี้ ทำให้ผู้เขียนได้ทบทวนตนเองว่า เริ่มพัฒนาทักษะการถ่ายทอด โดยไม่รู้ตัว เพราะในที่ทำงานเดิม ผู้เขียนตั้งใจไว้ก่อน ที่จะเข้าไปสอนลูกน้อง หรือ นักศึกษาฝึกงาน แต่ก็ไม่มีมุข จึงพบว่า เด็กเกร็งในบางครั้ง