นางสาวเพียงเพ็ญ อาจหาญ :  บุตรของบิดาไทย แต่ยังไร้สัญชาติ [1]

------------------------------

         เพียงเพ็ญ เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๓ ภายในบ้าน  ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ  โดยมีหมอตำแยเป็นผู้ทำคลอดให้ไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆ ในละแวกบ้าน แต่ยังดีที่นายอับดลต่อเล็บ อาจหาญ บิดาของเธอได้ไปแจ้งการเกิดไว้กับผู้ใหญ่บ้าน เพียงเพ็ญจึงมีใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑ ตอนหน้า) เป็นเอกสารราชการที่รับรองการมีตัวตนของเธอ                

         นายอับดลต่อเล็บ บิดาของเพียงเพ็ญ เป็นคนสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  แต่มารดา คือนางมีย๊ะ บ้านนบ เป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีเอกสาร  ปัจจุบันหายสาบสูญติดต่อไม่ได้ ตั้งแต่ที่หย่าร้างกับบิดา เมื่อเพียงเพ็ญอายุไม่ถึง ๒ ขวบ

          นับตั้งแต่เพียงเพ็ญเกิด บิดาได้พยายามดำเนินเรื่องขอทำสูติบัตรให้หลายครั้ง แต่ในขณะนั้นได้รับการชี้แจงว่า ถ้าจะแจ้งเกิดที่อำเภอได้ต้องมีบัตรประชาชนทั้งพ่อและแม่  จนเมื่อเพียงเพ็ญเรียนหนังสือชั้น ป.๓  บิดาได้ขอให้อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก ออกหนังสือรับรองการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการทำสูติบัตรให้เพียงเพ็ญ แต่ก็ไม่เป็นผล ล่าสุดเมื่อประมาณปี ๒๕๔๘ ได้ไปติดต่อที่อำเภออีกครั้ง ครั้งนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ไปตรวจดีเอ็นเอ โดยต้องไปตรวจที่มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งครอบครัวของเธอไม่มีเงินจึงยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต่อ

           ปัจจุบัน เพียงเพ็ญเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่     โรงเรียนในชุมชน


[1] กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน  ด้านการจดทะเบียนการเกิด โดยมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย  ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์ และศึกษาความเป็นไปได้ ในการขจัดปัญหาการจดทะเบียนการเกิด  และปัญหาสถานะบุคคลของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ