AAR การรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ปี 49

งานรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 49

การรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกประจำปี 2549  ของสถาบันซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ก.ค 49  ได้เข้าเป็นคณะทำงานด้วย ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

สิ่งที่คาดหวัง

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก

2.เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

1. ท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดงาน มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

2. การเดินรณรงค์ปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากจนท. ทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี  

ความแตกต่าง

1. การจัดกิจกรรมรณรงค์ปีนี้ ดีกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากได้มีเวลาติดต่อประสานงาน เตรียมความพร้อม ทำให้การทำงานไม่เหนื่อยมาก

2. การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เดินออกนอกสถาบันบำราศฯ ไปถึงรร.วัฒนผล และ กรมควบคุมโรค ริ้วขบวนสวยงาม ทุกคนประทับใจ แต่อากาศร้อนไปหน่อย

3. มีกิจกรรมการแสดง : การแสดงของเด็กบ้านแบ่งบุญ , ชุดยุงลาย การตอบปัญหาชิงรางวัล  และ ร้องเพลง

การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยน์

1. ได้เห็น การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว รู้สึกมีความสุข  มีพลังใจ  การจัดงานไม่เหนื่อยมาก งานประสบผลสำเร็จ ทุกคน Happy 

2. การสร้างขวัญกำลังใจ และคำติชม เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนางานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวชสถิติและระบาดวิทยาบำราศความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ยกเครดิทให้อ้อมเยอะๆๆๆๆ เลยนะคะ เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานที่ดีมาก รวมทั้งน้องๆ ในงานเวชสถิติทุกคน ให้เป็นลูกน้ำก็ได้ทันที จูนด้วยเช่นกัน ตอนปรับตัวแสดงชุดยุงลาย ขอให้จูนเป็นยุงลายแทนนิ่ม เพราะมีการปรับบทบาทของนิ่มไปแสดงรีวิวแทน ก็ตกลงทันที นี่ขนาดมีเวลารวมตัวกันซ้อมไม่ถึงชั่วโมงตอนเย็นวันจันทร์ ยังทำได้ขนาดนี้ 
อัจฉรา
IP: xxx.121.105.148
เขียนเมื่อ 
ยินดีและขอบคุณทุกๆท่านค่ะ     ปีหน้าเราจะให้อยู่ในแผนดีกว่าค่ะจะได้เตรียมตัวทัน