แหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม

ป้าเจี๊ยบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานวิจัย 50 สถานที่ 50 บุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม
เรียบร้อยแล้วสำหรับการสำรวจและจัดฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม 100 รายการในเขต กทม.และปริมณฑล ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่เจ้าของทุนวิจัยคือศูนย์คุณธรรมไปแล้วเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2549 จึงขอนำบทคัดย่อหรือบทสรุปผู้บริหารมาเผื่อผู้สนใจด้วย อ่านได้ที่นี่   ส่วนรายละเอียดต้องติดต่อศูนย์คุณธรรมเองค่ะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "รสสุคนธ์ มกรมณี"ความเห็น (0)