เรียบร้อยแล้วสำหรับการสำรวจและจัดฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม 100 รายการในเขต กทม.และปริมณฑล ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่เจ้าของทุนวิจัยคือศูนย์คุณธรรมไปแล้วเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2549 จึงขอนำบทคัดย่อหรือบทสรุปผู้บริหารมาเผื่อผู้สนใจด้วย อ่านได้ที่นี่   ส่วนรายละเอียดต้องติดต่อศูนย์คุณธรรมเองค่ะ