นับจากการที่ได้รู้จักโลกของ Gotoknow และหยิบจับ เล่าเรื่องราวของหน่วยงานซึ่งเป็นความรู้ฝังลึกของเจ้าหน้าที่ชุมชนคนชุดเขียว มาถักทอ ร้อยเรียงเป็นตัวหนังสือ และหัดบันทึกเก็บไว้ใน Blog ทำให้ดิฉันนึกทบทวนและเกิดคำถามกับตนเองว่า

  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">ดิฉันกำลังก้าวเข้าสู่โลกของ KM หรือเปล่า? ”</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">มีคำพูดของท่านอ.วิจารณ์ในงานมหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO ในช่วงก่อนปิดงาน ท่านกล่าวว่า </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ในวันนี้..ถ้าคนที่ไม่เคยทำ KM มาก่อนแล้วบอกว่าเข้าใจ KM แสดงว่าเข้าใจผิด เพราะ KM จริง ๆแล้วต้องเป็นการปฏิบัติ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">จากวาทะจับจิตของอาจารย์ในวันนั้น คนที่จะเข้าใจ KM ต้องลงมือปฏิบัติ เพียงการฟังอย่างเดียวจะไม่สามารถบรรลุถึงหัวใจ KM ได้ ทำให้ดิฉันนึกถึงคำถามที่พี่ ๆ น้อง ๆ เคยถามดิฉันว่า</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">“..จะทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ทำ KM ?” </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">“..ถ้าหัวหน้าไม่เล่น KM ด้วยแต่ตัวเองอยากทำ ควรจะทำอย่างไร ?” </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ดิฉันก็จะขอตอบคำถามไว้ ณ ที่บันทึกนี้ตามสไตล์สบาย ๆ ไม่ซีเรียสของคนชุดเขียวว่า</p>  หัวใจในการทำ KM ต้องเริ่มจากการทำ <ul>

  • หัวหน้าไม่สนใจ KM
  • คนอื่นไม่สนใจ KM ไม่เป็นไร
  • หัวใจของเราสั่งเองให้เราสนใจ KM ซะอย่าง ไม่ต้องให้ใครมาสั่ง ไม่ต้องให้ใครมาบังคับ 
  • ภาษาของอ. วิจารณ์บอกว่า ใจเปิด หมายความว่า เปิดรับ และเปิดให้ รับด้วยใจ และให้ด้วยใจ
  • </ul>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">เปิดรับ หมายความว่า รับทั้งเรื่องราวหรือแนวคิดที่ไม่ตรงกับความเชื่อของตน   และเรื่องราวหรือแนวคิดที่ตรงกับความเชื่อของตน    จะตรงหรือไม่ตรงก็รับไว้ก่อน ยังไม่ตัดสิน    </p>       <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">เปิดให้ หมายความว่า ไม่หวง  มีจิตแบ่งปัน  เห็นคุณค่าของการให้แบบเปิดใจ    เพราะการให้อย่างบริสุทธิ์เช่นนี้ยิ่งกระตุ้นปัญญาของผู้ให้    และช่วยสร้างบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร     นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันที่ยิ่งใหญ่</p><p> เครื่องมือที่จะช่วยให้คนเปิดใจอยู่ที่การเริ่มเรื่องเล่าความสำเร็จจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหน่วยงาน หรือภาษาอ.วิจารณ์ที่ว่ายุทธศาสตร์บ้ายอ อย่าเริ่มต้นด้วยปัญหาเพราจะทำให้คนปิดใจ ใจไม่เปิด หากเริ่มต้นด้วยการใช้ยุทธศาสตร์บ้ายอ เล่าถึงความสำเร็จ สิ่งที่ภาคภูมิใจจะช่วยให้ผู้คนกล้าเล่า กล้าพูด เมื่อทำไปนานพอให้เกิดการยอมรับหลักการและสังคมมีความกล้าเล่า กล้าพูดมากขึ้นแล้ว ถึงเวลานี้การจะนำปัญหามาก็ไม่ใช่ปัญหาในการเปิดใจอีกต่อไป  </p><p>ต้องการให้ KM เกิดในหัวใจ กรุณาใช้หลัก 4 เปิด </p><p>เปิดใจ ใจเปิด หมายความว่า เปิดรับ  และเปิดให้ รับด้วยใจ และให้ด้วยใจ</p><p>เปิดปาก เล่าความสำเร็จ เล่าเรื่องราวความสุขวันละเล็ก วันละน้อย</p><p>เปิดหู ฟังเรื่องเล่าอย่างตั้งใจ   ฟังอย่างลึก (deep listening) ฟังแล้วจด แสดงความตั้งใจฟัง</p><p>เปิดตา มองให้กว้าง ตาต้องเป็นประกายเห็นคุณค่าของเรื่องราวที่กำลังฟัง </p><p style="text-align: center" align="center">สภาพในยามที่มีการเปิดใจ เปิดทวารให้หมด</p><p style="text-align: center" align="center">คุณจะรู้ว่ามันช่างเบิกบานเสียนี่กระไร </p><div style="text-align: center"></div>