สรุปมาตรฐานการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษจากการประชุม: ศน.สุทธิพงษ์ ทองสร้าง

  Contact

จากการประชุมชี้แจงมาตรฐานการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบ ICT ด้วย English - Time เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นสตาร์ มีสาระสำคัญ ดังนี้1.ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ  ครูต้องปรับปรุงความรู้  วิธีสอน  การประสมคำ และพยายามหาสือมัลมิมีเดียมาช่วย 2. ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะของเด็กไทย ได้แก่ พยัญชนะเดี่ยว พยัญชนะควบกล้ำ ให้ฝึกเป็นคู่หรือฝึกเป็นกลุ่มแต่อย่าให้เกิน 3 คน ครูต้องเดินดู อย่าทิ้งห้องเรียน และเมื่อฝึกแล้วให้เด็กออกมาทำให้เพื่อนดูหน้าชั้น 3. คำศัพท์ ให้หาคำจากคลังคำศัพท์ของช่วงชั้นนั้น ๆ ให้ทำทุกครั้งที่สอนโดยการจับคู่กันอ่านและอ่านเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 หน้า  ให้เด็กอ่านซ้ำ ๆ คือทฤษฎีเสริมแรง การใช้คำต่าง ๆ เป็นเรื่องใหญ่ของเด็ก ๆ จะต้องรู้หลักการใช้คำต่าง ๆ คือคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์  คำบุรพบท และคำสัณธาณ คำเหล่านี้ครูต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจ 4. สื่อ ICT มีมากในปัจจุบัน ครูต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็ก สอนเข้าใจในการอ่าน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

Post ID: 40819, Created: , Updated, 2012-02-11 15:27:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #กการพัฒนาการเรียนการสอน

Recent Posts 

Comments (0)