วันนี้มีเวทีแก้จนที่บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางจาก  คณะคุณอำนวย นำทีมโคย ครูนงเมืองคอน (อ.จำนง  หนูนิล) ครูแต้ว(อ.มนัสชนก  จันทิภักดิ์)  และผมเข้าร่วมนำกระบวนการ  การทำเวทีในวันนี้ โดยคุณอำนวยที่ทำหน้าที่คุณประสานคือ  พี่นี (อ.สุธาสินี  เลขจิตร)                                                                                         ทุกครั้งที่ออกทำกระบวนการมันมีสิ่งที่น่าจูงใจในการทำเวทีแก้จน และเป็นเรื่องที่ชาวบ้านสามารถนำไปทำได้วันนี้ก็เหมือนกัน หลังจากที่ให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดเป้าหมายในการแก้จน โดยเป้าหมายใหญ่คือเรื่องของการลดรายจ่าย  การเพิ่มรายได้  และการออม
        เมื่อถึงเวลาที่ให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าถึงเป้าหมาย ที่จะทำเพื่อแก้จนของแต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่มเล่าได้ดีมากตรงประเด็นบ้าง ไม่ตรงบ้าง ส่วนที่ไม่ตรง คณะก็ใช้คำถามตะล่อมจนเข้ามา สู่เป้าหมายจนได้  มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ผู้เสนอได้ออกมาเล่าทั้งเป้าหมาย และการปฏิบัติตามวิถีชีวิตเดิมของครอบครัวผู้เป็นตัวแทนกลุ่มนั้น
        น้องพิตรา  จินพล  ผู้เป็นตัวแทนของกลุ่ม  ได้เล่าเป้าหมาย  ที่กลุ่มกำหนดไว้ในการแก้จนคือ เรื่องของการ ลดรายจ่ายโดยการ  ปลูกผักกินเองที่บ้าน  การเลี้ยงเป็ด โดยใช้อาหารที่หาได้จากท้องถิ่น  การทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง  น้องพิตรา  ยังบอกได้เล่าประสบการณ์  ของครอบครัวตนเองว่า
    “ จำได้ตอนเด็ก ๆ ที่บ้านมีบ่อ  มีนา  ตอนทำนาแม่จะจับลูกปลา  จากในนามาใส่ไว้ในบ่อที่มีผักบุ้งอยู่เต็ม และบนขอบบ่อแม่จะปลูกผัก มะเขือ  พริก  ตะไคร้  มีผักอีกหลายอย่าง  จำได้ว่าปลาที่แม่เอามาใส่ ในบ่อนั้นเป็นปลาน้ำจืดหลากพันธุ์ จับพันธ์ใหนมาได้ก็นำมาใส่ไว้หมด" น้องพิตรา  บอกว่าทุกอย่างที่ทำนำมาใช้กินเองที่เหลือก็ขาย  อยู่แบบพอเพียง  “ ในบ่อมีปลา  ในนามีข้าว  บนโคกมีผัก “  และยังมีเป็ด ไก่ที่เลี้ยงไว้ ทั้งขายไข่และกินเนื้อ  คิดว่าเท่านี้  ก็เพียงพอแล้ว  คิดว่าถ้าทุกคนทำได้ก็จะไม่เดือดร้อน  น้องพิตรา  ยังบอกอีกว่า วิธีการที่จะแก้จนได้ต้องใช้วิธีการ  ททท  แล้วจะหายจน  อย่าเพียงแค่คิดว่าจะทำ   หลายคน งง  ว่า  ททท  คืออะไร  แม้เราเองก็งง  แต่พอน้องพิตรา บอกว่า  ททท  คือ  “ทำทันที”  เราก็ถึงบางอ้อ  ททท  คือ  วิธีหนึ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย