Bibliometrics : ความรู้ที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย

  ติดต่อ

          ในการประชุมคณะที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   พอ รศ.ดร.ศันสนีย์   ไชยโรจน์ นำเสนอผลการวิเคราะห์ผลงานวิจัยทางคณะวิทยาศาสตร์จบ     ศ.ดร.ยงยุทธ   ยุทธวงศ์ ก็commentทันที โดยอ้าง Lotka's Law และเขียนกราฟการกระจายจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์   ดังนี้

 

กราฟกระจายจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

         

          ศ.ดร.ยงยุทธ เสนอว่าต้องช่วยกันคิดมาตรการดำเนินการเพื่อเคลื่อนกราฟไปทางขวา คือให้คนทั้งหมดได้มีผลงานเพิ่มขึ้น


          ผมกลับมาค้น Lotka's Law ด้วย Google พบคำว่า Bibliometrics   จึงเกิดแนวความคิดว่า มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ต้องพัฒนาคนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้   และต้องใช้ศาสตร์นี้ในการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยเองเป็นระยะๆ   เพื่อประกอบการวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย   หรือเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัย   ที่จริง สกอ. ควรเอาใจใส่เรื่องนี้

 


วิจารณ์   พานิช
18 ก.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 40813, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 23:14:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยวิจัย#มหาวิทยาลัยมหิดล#bibliometrics#lotkas-law

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

bact'
IP: xxx.174.89.187
เขียนเมื่อ 

ที่มจธ. มีอาจารย์ที่ทำด้าน .. น่าจะคล้าย ๆ ด้านนี้นะครับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/