หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรม การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล วิทยากรโดยคุณสาธิต มั่งคั่ง ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549 เริ่มเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องอบรมศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ทันตะ มข.