1. ขยับหัวแปรงไปมาเบา ๆ ขณะที่ปลายขนแปรงยังคงอยู่ ณ ตำแหน่งเดิมใช้เวลาประมาณ 10 วินาที ต่อฟันแต่ละซี่ก่อนที่จะเลื่อนแปรงต่อไป

2.วางแปรงทำมุม 45 องศา กับรอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน ให้ขนแปรงวางเข้าไปในซอกระหว่างเหงือกและฟัน

3.ฟันด้านในทำความสะอาดฟันด้านบนและล่างในลักษณะเดียวกัน สำหรับฟันหน้าส่วนบนด้านในเอียงแปรง และทำความสะอาดฟันโดยใช้การแปรงที่ถูกวิธี