เหงื่อนั้นแหละคือน้ำมนต์ให้ผลเลิศ

ทำให้เกิดสุขสวัสดิ์ พิพัฒน์ผล

น้ำมนต์รด รดเท่าใดไม่ช่วยคน

จนกว่าคนจะมีเหงื่อเมื่อทำจริง

 

จงรักเหงื่อเชื่อมั่นบากบั่นเถิด

หน้าที่เกิดสมบูรณ์ดีมีผลยิ่ง

เป็นพระเจ้ามาช่วยเราอย่าประวิง

จะเป็นมิ่งขวัญแท้แก่ทุกคน

 

ปัญญาชนพึงเคารพซึ่งหน้าที่

ดูให้ดีเหงื่ออกมามหาผล

ให้บูชาพระพุทธองค์มิ่งมงคล

สาธุชนมีสุขเหลือเพราะเหงื่อเอย

 

      ทั้งหมดคือบทกลอนที่ท่านนายก อบต แชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เขียนขึ้นมาเพื่อเตือนตน เตือนสมาชิก อบต ให้ตระหนักในหน้าที่ ในการทำงาน และทำเป็นป้ายติดไว้ที่ ที่ทำการ อบต

          อ่านแล้วประทับใจมาก ก็เลยนำมาถ่ายทอดให้สมาชิก gotoknow ได้อ่าน