ผมได้ข่าวว่า คุณธวัช (คุณธวัช หมัดเต๊ะ) หนึ่งในกำลังสำคัญของ สคส. ป่วย เนื่องจากถุงลมเล็ก ๆ ที่ปอดรั่ว (อาจเกิดการเข้าใจผิด) มีอาการเจ็บหน้าอกตั้งแต่วันงาน "KM ราชการไทยสู่ LO" เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค.49 แต่ก็อดทนจนงานเสร็จแล้วจึงไปเข้าโรงพยาบาล

         พวกเราที่ มน. รู้สึกเป็นห่วงด้วยกันทุกคน ขอเป็นกำลังให้คุณธวัชหายป่วยโดยเร็ว จะได้มาช่วยกันจัดงาน UKM ครั้งที่ 8 ที่สุโขทัยด้วยกันในวันที่ 2-4 พ.ย.49 ครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร