หยิบงานจับภาพเก่า ๆ มานั่งดูตามกรอบ KM-Inside ของ สคส. แล้วพบว่าในส่วนกรณีภาคประชาสังคม มีข้อจำกัดในเรื่องขีดความสามารถด้านเทคโลยีอย่างมาก เมื่อเทียบกับการทำ KM ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความพร้อม  ในประเด็นนี้ดิฉันคิดว่าไม่น่ามาเปรียบเทียบกันแต่จะดูในเชิงระบบว่า ในกลุ่ม/ชุมชนที่ทำนั้น มีการจัดการกับความรู้ที่เกิดขึ้นให้ต่อเนื่องยั่งยืนอย่างไร   อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็คงเป็นความชัดเจนแบบไม่ชัดเจนของตัวบุคคลที่คนคนเดียวอาจเป็นทั้ง คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ แล้วแต่บทบาทที่แสดงหรือถ้าเทียบกับกรณีการจัดการความรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าทำหน้าที่อยู่ใน วงเรียนรู้อะไร   และเมื่อมาถึงข้อที่ว่าภาวะผู้นำที่ส่งเสริมการทำ KM  อ่านดูเหมือนง่ายเพราะเราก็จะนึกถึงบทบาทของคุณเอื้อ แต่ในบริบทของแต่ละเรื่องก็ตอบได้ยากเหมือนกัน...

 เอาเป็นว่าโดยส่วนตัว KM-Inside  เป็นไกด์หรือแนวทางสำหรับการจับภาพ KM ส่วนเนื้อหาจริง ๆ ว่าเป็นการจัดการความรู้อย่างไรน่าจะอยู่ที่สาระและเรื่องราวซึ่งอาจหลุดกรอบ KM-Inside ก็ได้

อยากอ่านความคิดเห็นของท่านอื่น ๆ ด้วยค่ะ