วันนี้ ๒๕ กรกฎา ผ่านมาแค่ ๒๒ วันสำหรับสงขลา เริ่มเขียนรายงานการวิจัยที่จะต้องส่งให้ทางหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย  ตอนนี้เรื่องรายงานผลได้เล่าถึงกระบวนการดำเนินการ และผลการดำเนินการ โดยมีอาจารย์เอกเป็นผู้เรียบเรียงความรู้

การเขียนงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม แต่เมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บไม่เป็นที่เป็นทางเลยต้องทำการรวบรวข้อมูลกระทั่งวันที่ ๑๐ กรกฎาจึงเขียนรายงาน โดยมีเบียร์เป็นคนเล่าเรื่องมีอาจารย์เอกเป็นคนเรียบเรียงเรื่องราวให้ออกมาเป็นคำพูด

การเขียนเป้นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกบ่อยๆจึงจะเขียนได้ พี่เค้าเขียนบ่อยทำให้การใช้ภาษาดีกว่าคนที่ผ่านประสบการณ์งานเขียนมาน้อยแต่จากโครงการนี้ทำให้ได้ฝึกเขียนเยอะอยู่

ตอนนีรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างบอกไม่ถูก ทำให้ไม่ค่อยได้เข้ามาที่ blog เลย บอกไม่ถูกจริงๆ