เมื่อเย็นวานนี้  ( 24 ก.ค.2549 ) ไปสำนักงานวัฒนธรรม พบและสนทนากับคุณอภิญญตา ทนะขว้าง เป็นชาว อ.ท่าวังผา รู้จักและคุ้นก็เมื่อตอนเธอประสานรุ่นพี่มาจัดแสดงนิทรรศการ ทูลกระหม่อมน้อย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เพื่อรุ่นพี่ของเธอคนนั้นชื่อเล่นว่า นุ่น เป็นคนที่สะสมงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มายาวนานต่อเนื่อง

                        ขอเขียนเข้าเรื่องดีกว่าเพราะเหตุใดแวะไปสนทนากับคุณอภิญญตาฯ  สืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547 สมัยที่ ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ดำรงตำแหน่ง ผวจ.น่าน ได้ให้สำนักงานวัฒนธรรม จ.น่าน เป็นแม่งานจัดกิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมฯ  มีพี่น้องหลากหลายชนเผ่ามาร่วมกิจกรรม  แล้วได้แนวทางขับเคลื่อนมากมาย  เรามองเห็นจากคำสั่งจังหวัด เร็ว ๆ นี้ ( 12 ก.ค.2549 ) ควรมีคนของสำนักงานวัฒนธรรมฯ มาร่วมด้วย

                        การที่ไปพบพูดคุยกับ คุณอภิญญตาฯ  เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมฯ เพื่อเป็นการทาบทาม  เพราะหากเจ้าหน้าที่ไม่สนใจ  ไม่มีใจ จะทำให้งานที่รับผิดชอบภายหน้าออกมาไม่ได้   คำสั่ง อำนาจต่าง ๆ จะไปบังคับจิตใจคนที่ไม่มีใจไม่ได้  ชั้นที่ทาบทามเธอมีความพร้อม  เพื่อแต่ว่าที่สนทนาเธอจะถ่อมตัวไปว่า ไม่รู้แต่เธอมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ งานเกี่ยวกับพี่น้องชนเผ่ามราบรี  หลังจากนี้ทาบทาม จะได้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา เสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สิ่งที่เธอทำ เป็นการปฏิบัติราชการ คงจะมีคณะทำงานด้านวัฒนธรรม อารยธรรม เพื่อมาอีกจะได้ต่อเนื่องกิจกรรมเมื่อ 13 ส.ค.2547 ด้วย.