จับตาโยกย้ายใหญ่ "ก.คลัง" เก็ง "เบญจา" อธิบดีสรรพากร

จับตาโยกย้ายใหญ่ "ก.คลัง" เก็ง "เบญจา" อธิบดีสรรพากร
"บิ๊กแอ๊ด" ยันไม่ล้วงลูกโผทหาร ว้ากสื่ออย่าเขียนข่าวยุให้ชกกัน "เสธ.ไอซ์-พล.อ.ไพศาล" ปัดข่าว ตท. 10 ขัดแย้ง ตท. 7     ด้าน ก.คลัง เตรียมโยกย้ายใหญ่ จับตา "เบญจา หลุยเจริญ" เป็นอธิบดีหญิงกรมสรรพากรคนแรก เผยเป็นผู้ตอบข้อหารือเรื่องภาษีขายหุ้นชิน-แอมเพิลริช ส่วน "สถิตย์" มีสิทธิถูกเด้งจากศุลกากรไปเป็นรองปลัด การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับสูงในหลายกระทรวงนั้น ทางด้านกระทรวงการคลังได้ประชุมหารือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายแทนผู้ที่จะเกษียณ 2 คนได้แก่ นายประกอบ ตันติยาพงษ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายสุทธิพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รวมทั้งจะมีการโยกย้ายระดับ 10               อีก 2-3 ตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมด้วย แหล่งข่าวกล่าวว่า ข้าราชการระดับ 10 ที่คาดว่าจะถูกปรับเปลี่ยน คือ นายอุทิศ ธรรมวาทิน อธิบดี        กรมสรรพสามิต เนื่องจากผลการจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมายมาโดยตลอด และยังไม่สามารถทำงานประสานกับรองอธิบดีในกรมสรรพสามิต จึงอาจจะถูกโยกมานั่งในตำแหน่งรองปลัดแทนนายนายศานิต ร่างน้อย ที่จะกลับไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตอีกครั้ง   อย่างไรก็ตาม นายอุทิศกำลังเจรจากับผู้ใหญ่ในรัฐบาลเพื่อขอไปเป็นอธิบดี      กรมศุลกากรแทนนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ โดยให้นายสถิตย์ไปเป็นรองปลัดแทน  ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ เพราะ       นายสถิตย์เป็นอธิบดีที่นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความสนิทสนมน้อยที่สุด แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้อาจมีแต่งตั้งนางเบญจา หลุยเจริญ ผู้ตรวจราชการ ซึ่งเป็นลูกหม้อกรมสรรพากร ขึ้นเป็นอธิบดีกรมสรรพากร แทนนายศิโรฒน์ สวัสดิ์พาณิชย์ ที่อาจจะถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวง โดยผลงานที่โดดเด่นที่สุดของนางเบญจา คือการตอบข้อหารือเกี่ยวกับภาษีให้แก่การขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ถือโดยบริษัท แอมเพิล ริช ที่มีนายนายพานทองแท้และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถือหุ้น หากนางเบญจาได้เป็นอธิบดีกรมสรรพากร   จะถือว่าเป็นอธิบดีหญิงคนแรกของกรมนี้ ด้วยวัยเพียง 55 ปี แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจราชการแทนนายสุทธิพันธ์ ได้แก่ นายเทวัญ วิชิตะกุล     รอง อธิบดีกรมธนารักษ์   แต่มีคู่แข่งที่น่ากลัวคือ นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของกรมสรรพากร   และนายมนัส คำภักดี รองอธิบดีกรมศุลกากร   อย่างไรก็ตาม ในวันที่       1 สิงหาคมนี้รัฐมนตรีทั้ง 3 คนของกระทรวงพร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลังจะหารือกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปก่อนนำเสนอ ครม. มติชน (บางส่วน)   25  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)