GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประชุม peer training network ร่วมกับ LERO

peer training network
การประชุม peer training network ร่วมกับ LERO ได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับโครงการ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1-2 Practicing English in Classroom        มีการเสนอปัญหาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ว่านักเรียนในช่วงชี้น 1-2 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ในระดับที่น่าพอใจนัก    และส่วนหนึ่งเห็นว่าในช่วงชั้นดังกล่าวนั้นครูไม่เพียงแต่ฝึกทักษะการฟัง-พูดเท่านั้น แต่ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้อักษรต่างๆควบคู่กันไปอันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): training
หมายเลขบันทึก: 40805
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เป็นโครงการที่ดีนะคะ  เชื่อว่าถ้าเราทำสำเร็จ  นักเรียนของเขต 3 เราจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

Thank you for you good suggestions.