บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) training

เขียนเมื่อ
210 1 1
เขียนเมื่อ
1,020
เขียนเมื่อ
570
เขียนเมื่อ
444 18 9
เขียนเมื่อ
327 6 5
เขียนเมื่อ
1,512 3 1