ความเห็น 52744

การประชุม peer training network ร่วมกับ LERO

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีนะคะ  เชื่อว่าถ้าเราทำสำเร็จ  นักเรียนของเขต 3 เราจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ