บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มหาวิทยาลัยมหิดล

​พระ สถิตในดวงใจ

เขียนเมื่อ  
819 4 2