วันนี้ผึ้งแก้วเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้งสนุกมากเลยค่ะ คือ อ.สมลักษณ์ สอนเกี่ยวกับ 1. การผลิตผึ้งนางพญา ว่ามีวิธีการและขั้นตอนการทำอย่างไร

                      2. การผลิต Royal jelly ที่เป็นอาหารของผึ้ง

และความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต และวันนี้ได้ประชุมเกียวกับการทำ assignment ก็รู้สึกดีค่ะเพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ