ความเห็น 53083

ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู เปิดไปดู ประตู KM

เขียนเมื่อ 
  • เป็นหน้าตาบันทึกที่ดึงดูดให้จำต้องศึกษาทั้งสีสันลูกเล่น และเนื้อหา ที่ผู้เล่าคลุกเคล้ากันได้ดีระหว่างความรู้ EK ฟังที่ประชุมมา กับที่ตีความเป็นของตนเอง TK เยี่ยมมาก...ๆครับ