ความเห็น 53296

ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู เปิดไปดู ประตู KM

เขียนเมื่อ 
ดีใจคะที่เราได้เจอกันในวันงาน แต่เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้คุยกันมากกว่านี้  และเนื้อหาการสรุปในเรื่องเปิดใจ เปิดตา เปิดปากและเปิดหู ทำให้จ๋านึกถึงตุ๊กตาลิง 3 ตัวที่ทำกริยาตรงข้ามกับเรื่องเปิดนี่คะ (ปิดตา ปิดหู ปิดปาก) และ KM เราเน้นเรื่องเปิดมากกว่าปิดนี่คะ